Samenwerking

Voetzorg Maastricht werkt nauw samen met ZIO (Zorg In Ontwikkeling).

ZIO is een eerstelijnszorgbedrijf met een multidisciplinaire, brede scope

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website www.zio.nl

Voetzorg Maastricht is aangesloten bij de NVvP