Nieuws

 

Sinds 1 januari 2014 zijn er gewijzigde afspraken met de zorgverzekeraar betreffende vergoeding van voetonderzoek en behandeling bij diabetes mellitus.

Wat betekent deze afspraak voor u?

Wanneer u door uw huisarts/praktijkondersteuner verwezen bent voor voetzorg, wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering. U krijgt geen rekening. Deze consulten worden rechtstreeks verrekend met ZIO (Zorg In Ontwikkeling) www.zio.nl.  Wij leggen de voortgang van de behandeling vast binnen het rapportagesysteem van uw huisarts (Medix).

De indicatie voor verwijzing door uw huisarts/praktijkondersteuner in geval van diabetes mellitus gaan volgens de Simm's classificatie.  De Simm's classificatie is een risicoprofiel op het ontstaan van voetwonden.

Simm’s 0

Geen groot risico op complicaties.

Geen vergoeding.

Simm’s 1

Matig risico op complicaties.

Voetzorg door een medisch pedicure, vergoeding maximaal 8 consulten per jaar.

Simm’s 2

Groot risico op complicaties.

Voetzorg door een podotherapeut in samenwerking met een medisch pedicure, vergoeding: maximaal zeven consulten per jaar.

Simm’s 3:

Al eerder voetwonden gehad of bijzondere complicaties.

Voetzorg door podotherapeut, vergoeding: maximaal twaalf consulten per jaar.

Tip! In deze tabel kun je scrollen

 

De vergoeding van hulpmiddelen waaronder steunzolen, ortheses, nagelbeugels en wondverbandmiddelen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering zie NVvP.

Als uw simm’s classificatie 0 is, krijgt u geen vergoeding voor voetzorg vanuit de basisverzekering. Echter indien uw huisarts u verwezen heeft voor behandeling aan uw voeten -niet aan diabetes gerelateerd-, wordt de zorg vergoed uit de aanvullende verzekering. Zie NVvP.