Locaties

Voetzorg Maastricht heeft spreekuur op verschillende locaties. Hieronder kunt u lezen op welke locatie u terecht kunt. Ook zullen de secretaresses u bij het maken van de afspraak uitleggen waar u moet zijn. 

Voor al uw podotherapeutische zorg. Tevens voetzorg voor mensen met diabetisch mellitus die door de huisarts/praktijkondersteuner verwezen zijn.

Uitsluitend voor mensen met diabetes mellitus die hiervoor onder behandeling zijn bij de internist. 

Uitsluitend voor mensen met diabetes mellitus en aanwezige wonden aan de voeten of verwezen voor het high-risk spreekuur.